Sela Andama | WAYO

සේල ඇන්දම මාල බැන්දම //

කෝල රැඟුම සෝබනා…සොබනා

අද බද සිත මන මගේ සුන්දරියේ

කැන්දාගෙන යන්ද මේ සැන්දෑ කාලේ

සොඳ සඳ පානකි නුඹ

මා යන් යන් යන් යන් යන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *